Velkommen til Holistens Martinus-sider


De følgende hjemmesider er resultatet af et samarbejde mellem Steen Kofoed og Ole F. Jensen med godkendelse fra Per Bruus-Jensen. Hjemmesiderne er resultatet af en overførsel af Per Bruus-Jensen korrespondancekursus om Martinus kosmologi til internet-mediet. Korrespondancekurset er for størstedelens vedkommende kontrolleret og godkendt af Martinus selv, ligesom kurset i sin helhed er godkendt af Martinus.

Værket har tidligere ligget til køb på nettet, men kan efter aftale nu gratis læses på nettet. Den endelige købs-version af hjemmesiderne er desværre forsvundet, så for denne gratis versions vedkommende har jeg genskabt hjemmesiderne fra det mere originale data-materiale, hvor alle billeder i Per's 1800-siders værk desværre endnu ikke er på plads. Jeg arbejder på at alle billederne snarligst kommer på plads igen.
2 billeder og hele lektion 62 har jeg desværre slet ikke kunnet genfinde i det originale data-materiale.

Kurset er opdelt i 4 bøger, og denne opdeling følger også nærværende netversion:


Bog1 - Afsnit 1: Det levende væsen

Bog2 - Afsnit 1 fortsat

Bog3 - Afsnit 2: Livets kosmiske grundplan + Afsnit 3: Åndsforskning og materieforskning

Bog4 - Afsnit 4: Sexualisme + Afsnit 5: Den kosmiske livsanskuelse + Afsnit 6: Verdensaltets Guddom


God læsning
Ole F. Jensen